Průzkumné vrty

Již od roku 1992 se Divize geologie a sanace společnosti CHEMCOMEX, a.s. zabývá hloubením geologických průzkumných vrtů. Vrty provádíme jako dodávku pro specializované geologické průzkumné organizace. Vrtáme technologií jádrového vrtání, bez výplachu i s výplachem. Naší specialitou jsou jádrové vrty hloubené vrchním kladivem (souprava SGBO), které zajistí minimální porušení jádra pro dokumentaci geologem.

Vrtné průměry se pohybují od 76 mm do 324 mm, což je maximální průměr používaného pracovního pažení.

Naše vrtná technika je schopná vrtat jak ve špatně přístupných svažitých terénech, tak ve vnitřních prostorách budov. Technologii vrtání navrhujeme dle požadavků odpovědného geologa a přístupnosti lokality. Hydrogeologické a monitorovací vrty osazujeme plastovými pažnicemi v požadovaných průměrech od 63 mm do 200 mm, s obsypem mezikruží, případně oddělením jednotlivých zvodní. Čištění hydrogeologických a monitorovacích vrtů po odvrtání je součástí dodávky vrtů, v případě požadavku zajišťujeme doplňkové služby, jakými jsou testování vrtů, odběry vzorků eventuelně geologickou dokumentaci.